2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Viyolonsel Performans Değerlendirmesine Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubric) Geliştirilmesi
Bu araştırmanın amacı, viyolonsel performansının değerlendirilmesine yönelik geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda viyolonsel dersi alan toplam 20 öğrenciye ve farklı üniversitelerde viyolonsel dersi veren toplam 8 öğretim elemanına uygulanmıştır. Viyolonsel performans değerlendirmesine yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı’nın yapı geçerliğini belirlemek için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmış. Ölçme aracının güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı ve toplam korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ölçme aracının tek bir temel yapıyı ölçtüğü tespit edilmiş, iç tutarlılık kat sayısı değerinin 0.94 ve toplam korelasyon değerinin ise 0.952 olduğu belirlemiştir. Bu bulgular geliştirilen Dereceli Puanlama Anahtarı’nın viyolonsel performans değerlendirmelerinde kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Çalgı Öğretimi, Viyolonsel Öğretimi, Performans Değerlendirme, Rubrik.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri