2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerin Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı; bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan yönetici sekreterlerin sinizm düzeylerinin belirlenmesi, kişisel ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin açıklanarak sinizm konusunda farkındalık oluşturulmasıdır. Anket formu sosyo-demografik özelliklerle ilgili 7 soru, Mirvis ve Kanter (1991) tarafından geliştirilen 10 adet sorudan oluşan Kişisel Sinizm Ölçeği, Brandes (1997) tarafından bilişsel, duyuşsal ve davranışsal faktörler olarak kavramsallaştırılarak 13 sorudan oluşan Örgütsel Sinizm Ölçeğini kapsamaktadır.Araştırmanın evrenini, Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görev yapan 110 yönetici sekreteri oluşturmakta olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 101 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmada örgütsel sinizmin alt boyutları arasında ilişki olmakla birlikte örgütsel sinizm ve kişisel sinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri açısından kişisel ve örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çalışma sonucunda kişisel sinizmin (3,30±0,67), örgütsel sinizme göre (2,34±0,82) daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kişisel Sinizm, Örgütsel Sinizm, Yönetici Sekreterleri, Hastane.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri