2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Öğrecilerin Bakış Açısından Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi
Araştırmanın amacı, “Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi” (SGOP) kapsamında yer alan ve projede yer almayan okullardaki öğrencilerin, okullarında sağlık alanında yürütülen uygulamalar ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu betimsel tarama çalışmasında, örneklemi Ankara, Bursa, Uşak, Zonguldak illerinde bulunan ve SGOP ‘ne dâhil olan 6 okuldaki 1270 öğrenci ile bu illerde bulunan fakat projede yer almayan 6 okulun 1196 öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin görüşlerini belirlemek için “Sağlığı Geliştiren Okullar Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin hesaplanmasında Mann Withney-U testi kullanılmıştır. Veriler % ile ortaya konulmuş, öğrencilerin yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşleri aritmetik ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda SGOP kapsamında yer alan ve almayan okullarda bulunan öğrencilerin okullarında sağlık ile ilgili yürütülen uygulamaların yeterliği ile ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlığı geliştiren okullar projesi, ilköğretim öğrencileri, sağlığı geliştiren okul yeterlikleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri