2017 Nisan Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Yükseköğretimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerilerinin Akademik Başarı Algıları ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenlerle İlişkisi
Bu araştırmada yüksek öğretimdeki hemşirelik öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerilerine ilişkin bir betimleme yapmak amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile akademik başarı algıları ve bazı sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisi de incelenmiştir. Tanımlayıcı kesitsel tipte yürütülmüş olan araştırma, 311 Hemşirelik öğrencisini kapsamaktadır.Çalışmanın verileri Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Ölçeği (ÖYÇBÖ) ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, t-testi, ANOVA, MANOVA, ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar; hemşirelik bölümü lisans öğrencilerinin ÖYÇBÖ’nün “stratejik ve derinlemesine öğrenme” yaklaşımını “yüzeysel- öğrenme yaklaşımına” göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek oranda tercih ettiklerini göstermiştir. Kız öğrencilerin ÖYÇBÖ’nün tüm alt boyutlarında erkek öğrencilerden anlamlı derecede daha yüksek puana sahip oldukları, kız ve erkek öğrencilerin stratejik öğrenmeyi diğer öğrenme yaklaşımlarından daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Yaklaşımları, Çalışma Becerileri, Akademik Başarı, Hemşirelik eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri