2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Bu araştırma, Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin (N=323) çokkültürlü eğitime ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Akademisyenlerin “Çokkültürlü eğitim bir … benzer, çünkü …” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilen ham verilerde, hem nitel (contentanalysis) hem de nicel (chi-square) veri çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Araştırma 323 akademisyenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, akademisyenler çokkültürlü eğitim kavramına ilişkin 103 adet geçerli metafor üretmiştir.Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından yedi farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Kavramsal kategoriler akademisyenlerin unvanları bakımından önemli derecede farklılık göstermiştir. Akademisyenlerin çoğunun çokkültürlü eğitime karşı olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür. Çokkültürlü eğitimin tanımlamasında daha çok “gökkuşağı (n=51)”, “mozaik (n=26)” ve “çiçek bahçesi, orkestra, türlü yemek, kilim ve aşure” mecazları kullanılırken buna zıt olarak “kaos (n=6) mecazını kullananlar da bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlü Eğitime İlişkin Metafor, Metafor, Akademisyenler, Eğitim Fakültesi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri