2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


İlköğretim Okullarındaki Özengen Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Müziksel Davranışlarına Yansıması
Bu araştırmada, ilköğretim okullarında genel müzik eğitimini destekleyici nitelikte verilen, özengen müzik eğitiminin, öğrencilerin müziksel kişilik kazanma, müzik dinleme, müziksel bilgilenme, müziksel işitme-okuma-yazma, müziksel iletişim ve etkileşimde bulunma eğitimlerine etkileri incelenmiş ve araştırılmıştır. Araştırmadaki veriler kaynak tarama ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak çizelgeler hazırlanmış, elde edilen bulguların istatistiksel analizi yapılarak “yüzde ve frekans” hesaplamaları yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara Özel Bilim ilköğretim okulunda özengen müzik eğitimi kurslarına katılan öğrenciler ve velileri oluşturmaktadır.Araştırmanın çalışma gurubunu, Ankara Özel Bilim ilköğretim okulunda özengen müzik eğitimi çerçevesinde oluşturulan keman/piyano kurslarına katılan 30 öğrenci ve velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin müziksel davranışlarındaki değişmeler tespit edilerek alana yarar sağlayacağı düşünülen öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Müzik Eğitimi, Genel Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri