2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Türkiye’de Yaşayan Çerkeslerin Anadilde Eğitim Sorunlarının Sosyal Çözülme Doğrultusunda Analizi
Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yaşadıkları eğitim sorunlarının analizi, toplumsal problemleri saptamak ve çözüm üretmek yolunda önem arz etmektedir. Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin, eğitimde anadillerini kullanmaları sorununun sosyal çözülmeye yol açan aktörlerin içerisinde yer alıp almadığının çözümlenmesi ve mevcut sorunlara bu bağlamda çözüm önerilerinin getirilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden doküman inceleme ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ise, betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır.Araştırmada kullanılan dokümanlara 2011 yılından itibaren günümüzü kapsayan 5 yıllık süreci ele alacak şekilde ulaşılmış, medya haberleri incelenerek sorun teşkil eden haber bulgularının, sosyal çözülme kavramı ışığında çözümlemesine gidilmiştir. Araştırmada Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin, anadillerini kullanamamaları sonucu sosyal çözülme yaşadıkları ve kimlik sorunlarının mevcut olduğu şeklinde kimi sonuçlara ulaşılmış; Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin anadilde eğitim sorunlarının çözümlenmesi, iletişim sürecine farklı düşünce kalıplarının ve isteklerinin dahil edilmesi yoluyla Agonistik politika perspektifinde ulaşılabilir olduğu şeklindeki önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çerkesler, Anadilde Eğitim, Sosyal Çözülme, Medya, Agonistik.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri