2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Şaman Davulu Dinlemenin Ruhsal Duruma Etkisi
Bu çalışma şaman davulu dinlemenin ruhsal duruma etkisini belirlemek için girişimsel tipte vaka kontrol araştırması olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin konservatuar çalgı yapım bölümü öğrencileri oluşturmuştur (N=62). Araştırmada örnekleme gidilmemiş, evren örneklemi oluşturmuş, bu gruptan gönüllü olan öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir (N=24). Araştırmanın uygulanabilmesi için kurumdan ve katılımcılardan sözlü ve yazılı izinler alınmıştır. Girişim öncesi tüm gruba anket formları uygulanmıştır. Sonra vaka grubu oturumları yapılmıştır.Bu oturumlar hafta içi ardışık olarak, 10 gün boyunca, her oturumda şaman davulunun canlı olarak dinletilmesi şeklinde yürütülmüştür. Tüm girişimler sonunda anket formları hem vaka hem de kontrol grubuna yeniden uygulanmıştır. Vaka grubundaki bireylerin müdahale çalışması sonrasında stres, başetme, genel stres, sürekli kaygı, depresyon ve genel sağlık puanları düşmüş, öfke dışta ve öfke kontrol puanları artmış, sürekli öfke, öfke içte, durumluk kaygı puanlarında değişiklik olmamıştır. Vaka grubunun genel algıladıkları stres puanlarında müdahale öncesi ve sonrası istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim saptanmıştır (p=0.004). Sonuç, şaman davulu dinleyen vaka grubunun stres düzeylerinin düştüğü, öfkelerini kontrol grubuna göre daha iyi ifade ederek kontrol edebildiği saptanmıştır. Şaman davulu dinlemenin ruh sağlığını olumlu etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Şaman Davulu, Ruhsal Durum, Öfke, Depresyon, Müzikle Terapi, Kaygı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri