2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Tüketime Etki Eden Sosyalleşme Faktörleri: Adolesanlara Yönelik Bir Uygulama
Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi, adolesanlık ve gençlik dönemlerini de kapsayan bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreçte sosyalleşme faktörleri olarak da adlandırılan aile, arkadaş grupları ve kitle iletişim araçlarının önemli bir rolü vardır. Bu araştırma, bireyin tüketici olarak sosyalleşmesinde etkili olan faktörlerin adolesanlar üzerindeki etkisini ortaya çıkararak mevcut literatüre katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Mersin ili Tarsus ilçesindeki okullarda, 8. ve 11. sınıflarda, okuyan 374 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, arkadaş grupları ve kitle iletişim araçlarının etkisi cinsiyet; arkadaş grupları ve ailenin etkisi ise gelir bakımından farklılık göstermektedir. Ayrıca, araştırmadayaş ile aile ve kitle iletişim araçları arasında ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tüketici Sosyalleşmesi, Adolesan, Aile, Arkadaş Grubu, Kitle İletişim Araçları

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri