2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Sosyal Belediyecilik ve Sorunları
Sosyal devlet pratikleri sadece merkezi yönetimlerin üstesinden gelebileceği ve başarabileceği türden uygulamalar değildir. Sosyal devletin yereldeki izdüşümü sosyal belediyeciliktir. Bu çalışmada sosyal belediyeciliğin gelişim süreci, hukuki altyapısı, işlev ve örnekleri, sosyal belediyeciliğe yöneltilen eleştiriler ve sosyal belediyeciliğin temel sorunları incelenmektedir. Sosyal belediyecilik kimileri tarafından sistem olarak toptancı bir biçimde, kimileri tarafından ise kötü uygulama örnekleri nedeniyle eleştirilmektedir. Türkiye’de 1990’lı yıllarda geniş biçimde uygulanmaya başlayan sosyal belediyeciliğin pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlar sosyal belediyeciliğe özgü olduğu kadar belediyelerin genel sorunlarından da kaynaklanmaktadır.Sosyal belediyeciliğin sorunları, kaynak sorunundan, nitelikli personel sorununa, koordinasyon sorunundan sürdürülebilirlik sorununa kadar geniş bir yelpaze çizmektedir. Toplumdaki yoksul ve yoksun kesimlerin can simidi olarak görülen sosyal belediyeciliğin sorunlarının çözülüp, hizmetlerin geliştirilip, uygulamalara etkin bir şekilde devam edilmesi, sosyal devlet ve sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Devlet, Sosyal Belediyecilik, Sosyal Belediyeciliğin Sorunları

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri