2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin akranlarıyla yaşadıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisan ve Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan toplam 500 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çalışma grubunu oluşturan 377 öğrenciden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üniversite öğrencileri akranları tarafından psikolojik şiddette maruz kalmaktadırlar. Öğrencilerin akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalma düzeyi, cinsiyet, katıldığı eğitim türü ve okuduğu bölümlere göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ancak öğrencilerin akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalması yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Şiddet, Mobbing, Psikolojik Taciz, Psikolojik Yıldırma, Duygusal Taciz, Psikolojik Terör

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri