2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun Kamuoyu Algısı Üzerine Bir Çalışma
Sürekli değişen ve gelişen dünyada birçok kavram gibi yönetim kavramı da değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir. Değişen bu yönetim anlayışının bir sonucu olarak modern dünyada devletlerin yönetim şeklinde de değişmeler ve gelişmeler gözlenmesi son derece doğaldır. Önceleri devletin çıkarlarının öncelikle olduğu yönetim anlayışları yaygınken, günümüzün çağdaş devletleri, vatandaşı önceleyen bir anlayışa dönüşmeye başlamıştır. Yaptığı uygulamaların hesabını verebilen, şeffaf, adil bir kamu yönetimi anlayışı devletlerde hızla kabul görür hale gelmiştir.Kamu idaresinin hatalı ve yanlış uygulamaları karşısında vatandaşların haklarını koruyan ve aynı zamanda kamu yönetimini de denetleyen bir araç olarak kamu denetçiliği (ombudsmanlık) kurumu da bu bağlamda yaygınlaşan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare ile vatandaş arasında arabuluculuk görevini yerine getiren ombudsmanlık, bilgilendirme yolu ile idare üzerinde baskı kurma özelliğine sahiptir. Yaptırım yetkisi olmamasına rağmen oluşturduğu kamuoyu algısı ile güçlü bir hale gelen ombudsmanlık kurumunun, vatandaşlar tarafından nasıl algılandığını tespit etmeye çalışmak, bu makalenin temel amacıdır.

Anahtar Kelimeler
Ombudsman, Ombudsmanlık, Kamu Denetçiliği, İdarenin Denetimi, Kamuoyunun Ombudsmanlık Algısı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri