2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Çocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği
Bu çalışmanın amacı sosyal politika kavramının önemli bir dinamiğini oluşturan, Türkiye’de çocuk gelinler kavramıyla daha da somutlaşan çocuk ihmal ve istismarı gerçeğini ortaya koymak, bu probleme yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.Çocuk gelin gerçeği Türkiye’de bir gerçeklik olmanın ötesinde sosyal hayatta karşılaşılan bir travma şekline dönüşmüştür. Özellikle eğitimsizlik, kadının korunma ihtiyacı şeklindeki yanlış tutumlar, katı ve değiştirilemez örfi kurallar, bölgelerin genel kabulleri, hukuki düzenlemelerin tam olarak pratik hayata yansıtılamaması gibi bir dizi neden Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin engellenememesine neden olmaktadır. Bu yönüyle çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde çocuk ihmali ve istismarı kavramları etraflıca açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise erken evlilik kavramının ortaya çıkış nedenleri ve doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de çocuk gelinler gerçeğini yansıtan istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda çocuk gelinler gerçeğinin Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarının somutlaşmış hali olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Politika, Çocuk İhmali, Çocuk İstismarı, Çocuk Gelinler, Erken Evlilik

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri