2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Türkiye’nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi
Türkiye son yıllarda uluslararası turizm pazarında ziyaretçi sayısı ve turizm geliri açısından ilk on ülke içerisinde yer almayı başarmıştır. Türkiye’nin turizm değerlerini tanıtmak, arz çeşitliliğini ve üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene belirlenen bütçe çerçevesinde yurtdışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada araştırmanın veri setini oluşturan dış turistik tanıtım, turizm talebi ve turizm geliri kavramlarına kısaca değinilmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı tanıtım stratejisi ve hedefleri değerlendirilmiştir.Çalışmanın asıl amacı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2001-2012 yılları arasında yapmış olduğu tanıtım harcamalarının dış turizm talebine ve turizm gelirine olan etkisinin ölçülmesidir. Bunun için analiz bölümünde Korelasyon, Regresyon ve Eş-Bütünleşme Testi yapılmış, tanıtım harcamaları ile ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Tartışma ve sonuç bölümünde tanıtım harcamalarının turizm talebine etkisi diğer bağımsız değişkenlerle birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Tanıtım Harcamaları, Turizm Talebi, Turizm Geliri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri