2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları
Bu çalışmada, Erken Tunç Dönemi’ne tarihlendirilen Resuloğlu topluluğu-nun dişleri odontometrik yöntemlerle incelenerek Eski Anadolu iskelet top-luluklarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırma, Çorum ilinin Uğurludağ ilçesinde gün ışığına çıkarılan Resuloğlu topluluğuna ait 1241 daimi diş üzerinde ger-çekleştirilmiştir. İncelenen dişlerin 643’ü kadın, 501’i erkek bireylere aittir. Geriye kalan 97 diş ise cinsiyeti belirlenemeyen izole grubunda değerlendiri-len dişlerdir. Dişlerden bucca-lingual (BL) genişlik ve mesio-distal (MD) uzunluk olmak üzere iki ölçü alınmıştır. Bu ölçülerden yola çıkarak diş endisinin yanı sıra “toplam taç alanı,” “yanak dişlerin taç alanı” ve “ön diş-lerin taç alanı” hesaplanmıştır. Yapılan analizler, diş boyutları açısından ta-raflar (sağ-sol) arasında istatistiksel açıdan önemli farklılığın olmadığını gös-termiştir. Resuloğlu topluluğunun diş boyutları, Çayönü (Neolitik), Alaca-höyük (Kalkolitik) ve Maşathöyük (Tunç Çağı) topluluklarından daha kü-çük, Panaztepe (Orta Tunç Çağı) ve Norşuntepe (Demirçağ) toplulukların-dan daha büyüktür. Karşılaştırmalı incelemelerimiz, Anadolu’da diş boyut-larının Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı boyunca görece az oranda küçül-düğünü, Demir Çağı ve sonrasında küçülme eğiliminin hızlandığını ortaya koymuştur.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Anahtar Kelimeler
Antropoloji, odontometri, paleodontoloji, dental küçül-me

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri