2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları
Bu çalışmada, Erken Tunç Dönemi’ne tarihlendirilen Resuloğlu topluluğu-nun dişleri odontometrik yöntemlerle incelenerek Eski Anadolu iskelet top-luluklarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırma, Çorum ilinin Uğurludağ ilçesinde gün ışığına çıkarılan Resuloğlu topluluğuna ait 1241 daimi diş üzerinde ger-çekleştirilmiştir. İncelenen dişlerin 643’ü kadın, 501’i erkek bireylere aittir. Geriye kalan 97 diş ise cinsiyeti belirlenemeyen izole grubunda değerlendiri-len dişlerdir. Dişlerden bucca-lingual (BL) genişlik ve mesio-distal (MD) uzunluk olmak üzere iki ölçü alınmıştır. Bu ölçülerden yola çıkarak diş endisinin yanı sıra “toplam taç alanı,” “yanak dişlerin taç alanı” ve “ön diş-lerin taç alanı” hesaplanmıştır. Yapılan analizler, diş boyutları açısından ta-raflar (sağ-sol) arasında istatistiksel açıdan önemli farklılığın olmadığını gös-termiştir. Resuloğlu topluluğunun diş boyutları, Çayönü (Neolitik), Alaca-höyük (Kalkolitik) ve Maşathöyük (Tunç Çağı) topluluklarından daha kü-çük, Panaztepe (Orta Tunç Çağı) ve Norşuntepe (Demirçağ) toplulukların-dan daha büyüktür. Karşılaştırmalı incelemelerimiz, Anadolu’da diş boyut-larının Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı boyunca görece az oranda küçül-düğünü, Demir Çağı ve sonrasında küçülme eğiliminin hızlandığını ortaya koymuştur.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Anahtar Kelimeler
Antropoloji, odontometri, paleodontoloji, dental küçül-me

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri