2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAbstract


Türkiye’de Kırmızı Et Tüketiminin Sosyo-ekonomik Belirleyicileri: Örnek Bir Çalışma
Bu çalışmada, Tokat ili kentsel alanda yaşayan tüketicilerin kırmızı et tüketimi ve tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüketicilerin kırmızı et tüketimlerini etkileyen faktörler binary lojistik regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Haziran ve Çalışmada Temmuz 2009 yılında tüketicilerden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Binary lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, eğitim, hane halkı büyüklüğü ve gelir faktörleri tüketicilerin kırmızı et tüketimlerini etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Kırmızı et tüketimi ile hane halkı büyüklüğü ve eğitim düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki mevcuttur. Çalışmadan elde edilen sonuçların gıda üretimi yapan firmalar, süpermarketler, kasaplar ve bu sektöre yönelik politika yapıcılar için yararlı olacağı düşünülmektedir.
website online online


Keywords
Kırmızı et tüketimi, Tüketici davranışı, Logit model, Türkiye


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri