2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan’ın Koza, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi
Sanat tarihine bakıldığında tüm sanat dallarının “gerçeklik” konusundan etkilendiği görülür. “Gerçeklik” fikrinden ilk etkilenen sanat dalı edebiyattır. Film kuramları tarihine bakıldığında “gerçeklik” kuramını oluşturan iki kuramcının ismi öne çıkar. Bunlar; sinemada gerçeklik konusunda önemli çalışmalar yapan ve aynı zamanda araştırmacı kişilikleriyle de dikkati çeken Siegfried Kracauer ve Andre Bazin’dir. Onların geliştirdikleri kuram ve çalışmalar, günümüzde hala sinema alanında çalışan akademisyenlerin ve öğrencilerin yanı sıra yönetmenlerin de yoluna ışık tutmaktadır. Bu çalışmada, Türk sinemasının önemli yönetmenlerden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın ilk üç filmi Koza, Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı, Yeni Gerçekçilik akımı bağlamında ele alınmış; niteliksel içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin ana akım sinemadan farklı olarak gerçekliği yorumlayış biçimini ortaya koymaktır.Ceylan’ın gerçekliği aktarmada gösterdiği hassasiyet; oyuncu ve mekân seçimi konusundaki tutumu, onun filmlerinin Rossellini ve De Sica’nın filmlerinden ayrı tutulamayacağını düşündürmektedir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Gerçeklik, Gerçekçi Sinema, Romantizm, Simülasyon, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Türk Sineması

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri