2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Okulöncesi ve İlköğretim Döneminde Çocuklara Yönelik Ses Eğitim
Müzik eğitiminde genel olarak, toplumların müzik kültürünün oluşturul-ması, geliştirilmesi ve çağdaş düzeyde ulusal müzik zevkinin yaygınlaştı-rılması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi yönünde, okulönce-sinden yüksek öğrenim sonuna kadar eğitimin her aşamasında, müzik der-sine yönelik etkinliklerde amaç; öğrencilerin seslerini, işitme yeteneklerini, müzik yapma becerilerini ve yaratıcılıklarını artırarak, müziksel gelişimleri-ni sağlamaktır. Örgün eğitimin temeli olan okulöncesi ve ilköğretim döneminde, müzik ders ve etkinliklerinin en önemlisi “ses eğitimi” dir. Ses eğitiminde, çocukların doğal seslerini, ses sağlığını koruyarak, en doğru şekilde kullanmalarını ve şarkı söylemekten zevk almalarını sağlamak temel amaçtır. Bu amacı gerçek-leştirmede müzik öğretmenlerine önemli görev ve sorumluluklar düşmekte-dir. Bu bağlamda, müzik öğretmeni adaylarının gelecekte eğitimlerinden so-rumlu oldukları öğrencilere yönelik; ses özellikleri, ses sağlığının korunma-sı, şarkı repertuarı ve ses eğitimi yöntem ve teknikleri konularında yeterli eğitimden geçirilmeleri ve etkili bir ses eğitimi hizmeti verebilecek donanı-ma sahip olmaları, onlara sunulacak nitelikli bir eğitim anlayışıyla sağlana-bilir. Bu nedenle, müzik öğretmenliği lisans programının bu açıdan işlevsel olması büyük önem taşımaktadır. Bu gerekçeler doğrultusunda araştırmanın amacı, okulöncesi ve ilköğretim döneminde çocuklara yönelik ses eğitiminin önemini ele alarak değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website click online


Anahtar Kelimeler
Okulöncesi, ilköğretim, çocuk, ses eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri