2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmada, Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün beş yaşındaki Türk çocuklarına uyarlanması, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Kayseri ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfları ile bağımsız anaokulları arasından öğretmen ve yönetici görüşleri doğrultusunda farklı sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile dokuz ilköğretim okulu ve on bir bağımsız anaokulu olmak üzere toplam 20 okuldan 392 çocuk dâhil edilmiştir.Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün genel olarak güvenirliğini belirleyebilmek için, testteki değerlendirme ölçütlerinin madde toplam puan korelasyonu, Cronbach Alfa ve Spearman Brown test yarılama ile test-tekrar test güvenirlik analizleri yapılmıştır. Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün geçerliği için, uzman görüşleri alınarak içerik/kapsam geçerliğine, 72 çocuğa Frostig Görsel Algı Testi uygulanarak ölçüt-bağımlı geçerliğe ve özellikleri bilinen grupların karşılaştırtılması yapılarak yapı geçerliğine bakılmıştır. Frostig Görsel Algı Testi analiz sonuçlarına göre Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün beş yaş Türk çocuklarından elde edilen yapısının özgün ölçek ile özdeş ve güvenirlik katsayıları da yeterli düzeyde bulunmuştur.
most women cheat read husband cheated
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3, Geçerlik, Güvenirlik

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri