2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1
Dünya genelinde ilköğretim çağındaki çocukların yaklaşık olarak beşte biri (115 milyon) okula gitmemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, oku-la katılımda görülen büyük cinsiyet eşitsizliğinden dolayı okul dışındaki bu çocukların 60 milyondan fazlasını kız çocukları oluşturmaktadır (UNESCO, 2005). Türkiye, ilköğretim seviyesinde hem düşük okullaşmanın hem de yüksek oranda cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı gelişmekte olan ülkelerden biridir. Eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğinin sosyal, kültürel ve coğrafik birçok nedeni olmakla birlikte, bu çalışma ekonomik gelişmişlik ile kız çocuklarının ilköğretime katılımları arasındaki ilişki konusuna odaklanmıştır. Daha önce yapılmış birçok çalışma ekonomik gelişmişlik ile hem genel okullaşma hem de cinsiyet eşitliği arasında güçlü bir bağın olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, fakirliğin kadın eğitimi ve cinsiyet eşitliği üzerinde negatif etkisi ol-duğu da birçok çalışmada vurgulanmıştır. Daha önceki çalışmalara paralel olarak bu araştırma, Turkiye’deki illerin kişi başına düşen milli gelirleri ile bu illerin ilköğretim düzeyindeki cinsiyet oranları arasında istatistiksel ola-rak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Anahtar Kelimeler
Kız Çocuklarının Eğitimi, Cinsiyet, Ekonomi, İlköğretim, Okullaşma

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri