2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Yüksek Ortaçağ’da Papa-İmparator Çatışması: Kılıç ile Âsâ’nın Savaşı
Atama Tartışması ya da Kavgası (Investitura), XI. yüzyılda Kutsal Roma İmparatoru IV. Heinrich ile Papa VII. Gregorius arasında yaşanan Kilise gö-revlilerini atamada kimin söz sahibi olacağı kavgasıdır. Bu olay, Ortaçağ Avrupa’sında seküler güçler ile dini güçler arasında yaşanan en büyük çe-kişmedir. Papa VII.Gregorius yayınladığı Dictatus Papae’da, Roma Kilisesi’nin sadece Tanrı tarafından kurulduğu, Papa Gelasisus’un ruhanî otoriteye dair görüş-lerinden hareketle, Papanın tek evrensel güç olarak tek başına kilise görevli-lerini atama ve azletme hakkı olduğu iddiasında bulunur (1075). VII.Gregorius, imparator da dahil, kendisinin Batı Avrupa’nın en büyük gü-cü olduğuna ve bu nedenle Kilise atamaları konusunda tek güç olması ge-rektiğine inanmaktaydı. XI. yüzyılın sonlarına doğru bu konuda Kilise ile Devlet arasındaki tansiyon yükseldi. Daha sonra 1075’de Papa VII. Gregorius Laiklerin atama yapmasını yasakladı. Bu eylem imparator IV. Heinrich tarafından, temsil ettiği iktidara karşı tehdit olarak algılandı. As-lında, bu olaylar aracılığıyla, tümüyle iktidar ve iktidara hangi gücün sahip olduğu sorgulanmaktaydı. IV. Heinrich, iktidarının Tanrı tarafından verildi-ği ve bu nedenle Kilise üzerinde mutlak güç sahibi olması gerektiği husu-sunda ısrarlıydı. 1076’da Gregorius IV. Heinrich’i Kilise ve Alman krallı-ğından aforoz ederek karşılık verdi. IV. Heinrich’in aforozu, taht üzerindeki rekabeti su yüzüne çıkardı ve tahtı geri almak için Ocak 1077’de İtalya Canossa’da Papa VII.Gregorius ile arasında geçecek olan dramatik karşılaş-mayı kabul etti. IV.Heinrich, tahtını geri almak için ülkesine döner dönmez Canossa’da verdiği sözleri ihlal edince, 1080’de yeniden aforoz edildi. So-nuçta IV.Heinrich’in oğlu V.Heinrich, “Atama Sorunu”nu Papa II.Calixtus ile 1122’de yaptığı Worms Konkordatosu ile karara bağladı.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Atama Tartışması / Kavgası (Investitura), Papa VII.Gregorius, Kutsal Roma-Germen İmparatoru IV.Heinrich, Canossa, Worms Konkordatosu

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri