2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Cumhuriyetçi ve Liberal Anlayış Çerçevesinde Türkiye’de Vatandaşlık Sorunsalı
Türk siyasal yaşamında vatandaşlık konusu, son zamanlara kadar, fazlasıyla tartışılmamıştır. Oysa vatandaşlık olgusu, siyasal yaşamımızın hem varlık nedenini hem de siyasal davranışların meşruiyet kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle 1980’lerin sonunda etnik ve dini kimliklerin giderek öne çıkması konunun yeniden ele alınmasını sağlamıştır. Yapılan tartışmaların bir kısmı bireyi, bireyselliği yüceltirken, diğerleri de topluluğu öne çıkaracak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Her iki yaklaşım aslında çok farklı özelliklere sahip olup, farklı vatandaşlık anlayışları ortaya koymaktadır. Ancak günümüzde-ki tartışmalar da her iki modelden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Bu maka-lede de farklı özelliklere sahip olan liberal ve cumhuriyetçi anlayış doğrultu-sunda, Türkiye’deki vatandaşlık anlayışını ele almakta ve sorgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Liberal vatandaşlık, Cumhuriyetçi vatandaşlık, Özgür-lük, Katılım

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri