2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri;Kayseri'de Bir Uygulama
Konaklama işletmelerinin küreselleşmenin hızla arttığı bir ortamda geleceğe güvenle bakabilmeleri için ürettikleri turistik mal ve hizmetleri sürdürebilir bir şekilde pazarlamaları gerekmektedir. Günümüzde bunu sağlayabilmenin ön koşulu tutundurma faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinden ne ölçüde faydalandıklarının belirlenmesi amacıyla Kayseri’deki konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetleri incelenmiştir. Bu amaçla, konaklama işletmelerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı ve departman müdürü düzeyindeki yöneticilerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Anket verilerine göre, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinden hangilerini uyguladıkları tespit edilmiş ve işletmelere uygulamalar konusunda yapıcı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
website click online


Anahtar Kelimeler
Turizm, Konaklama İşletmeleri, Tutundurma, Kayseri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri