2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Sûfîlerin Bahsettiği Bâtın İlmi İle Bâtın İlmini Yanlış Yorumlayanların İddiaları Arasında Bir Mukayese
Bu makalede, tasavvuf erbabının bahsettiği bâtın ilmi ile dinî kuralları önemsemedikleri halde, bâtın ehlinden olduklarını iddia edenlerin düşünceleri arasındaki fark ortaya konulmaya çalışılacaktır. Sûfîlerin, söz ve yazılarında, üzerinde en çok durdukları hususlardan birisi şüphesiz dinî uygulamalardaki derûnî manalardır. Ne var ki onların söz sahaları, daha ziyade soyut konulardan oluştuğu için, bazen kötü niyetli bazı kimseler tarafından çarpıtılmıştır. Tasavvufun adını kullanan bu tür kişiler, en çok da, özünde doğru yöntemler olan “melamet”, “kalender” ve “ibaha” anlayışını bozmaya çalışmışlardır.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
Zâhirî ahkâm, Bâtın ilmi, Vuslat.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri